De Rotterdam Charity Club (RCC) is hét platform dat je helpt je zakelijke netwerk uit te breiden. Met een lidmaatschap draag je op een positieve manier bij aan goede doelen en initiatieven in en rond Rotterdam.

Privacy Statement

Inleiding

De Rotterdam Charity Club (RCC) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers aan haar website www.golfvinooysters.nl. In de Privacy Statement lees je welke gegevens RCC gebruikt en wat zij ermee doen.


De Privacy Statement is van toepassing op alle gegevens die RCC opslaat of op een andere manier gebruikt van haar klanten, oud-klanten en bezoekers aan de website.


Onder persoonsgegevens vallen de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klant.

1. Verwerking van de persoonsgegevens

1.1 RCC verwerkt de persoonsgegevens van de klant zodra hij/zij een bestelling heeft geplaatst op de website. Dit geldt ook wanneer de klant:
a. een e-mail van RCC ontvangt;
b. deelneemt aan een enquête;
c. een vraag stelt;
d. informeert naar de producten en/of diensten;
e. op een andere wijze in contact treedt.

2. Verwerking van de bestelling

2.1 RCC verwerkt persoonsgegevens om de bestelling uit te voeren en de bestelling bij de klant te laten bezorgen.
2.2 Na bestelling bewaart RCC de naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, betaalgegevens en overige informatie die nodig is om de bestelling of dienst te leveren.
2.3 RCC laat de betaling afhandelen door Stichting Mollie Payments, zij zorgen voor een zorgvuldige verwerking van de transacties.
2.4 De persoonsgegevens worden ook verwerkt om de klant te informeren over de levering of de dienst.
2.5 Voor aanvang van het event wordt de klant geïnformeerd over het event en welke acties zij moet ondernemen om hieraan deel te nemen.

3. E-mailmarketing

3.1 Het e-mailadres van de klant wordt verwerkt om de klant op de hoogte te stellen omtrent nieuwe en huidige producten en diensten van RCC.
3.2 RCC stuurt de klant mailing als zij een bestelling hebben geplaatst, op deze wijze slaan zij het e-mailadres op.
3.3 Indien de klant niet wenst om de e-mails van RCC te ontvangen, dan kan de klant dit doorgeven door een e-mail te sturen naar info[at]rotterdamcharityclub.nl.

4. Telemarketing

4.1 Het telefoonnummer wordt gebruikt om eventuele communicatie plaats te laten vinden waarvan RCC van mening is dat dit beter is voor de kwaliteit als dit telefonisch gebeurd. Dit geldt ook als de klant en RCC er via de mail niet uitkomen. Op deze manier wilt RCC de klant mogelijkerwijs verder en beter kunnen helpen.
4.2 Indien de klant dit niet wenst, kan dit door een mail te sturen naar info[at]rotterdamcharityclub.nl doorgegeven worden.

5. Contact met RCC

5.1 RCC slaat de persoonsgegevens van de klant op om klachten en beoordelingen te verwerken om de ervaring van de klant te verbeteren.

6. Doorgifte aan verwerkers

6.1 Om de diensten te verlenen van RCC kan het nodig zijn dat zij de persoonsgegevens van de klant met derden deelt, zogenoemde verwerkers. Bijvoorbeeld de keuken of golfbaan.
6.2 RCC kiest haar partners zorgvuldig en zorgt er in alle gevallen voor dat deze partijen voldoende waarborg biedt op het gebied van beveiliging en bescherming van de privacy.
6.3 RCC valt onder ADTS Projects B.V. Alle persoonsgegevens vallen dan ook onder hun recht.

7. Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

7.1 De klant kan bezwaar maken tegen ontvangst van informatie die gericht is over de dienstverlening of marketingactiviteiten die RCC toestuurt. Als de klant aangeeft niet meer benaderd te willen worden, moet RCC de naam en andere relevante gegevens van de klant behouden om de klant van de toekomstige marketing uit te kunnen sluiten.
7.2 De klant kan ook vragen om de persoonsgegevens uit de database te wissen.
7.3 In sommige gevallen is RCC verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren gezien de fiscale bewaarplicht.
7.4 De klant kan de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking weer intrekken.
7.5 Indien de klant van één van bovenstaande mogelijkheden gebruik wenst te maken, kan de klant een mailtje sturen naar info[at]rotterdamcharityclub.nl.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

8.1 RCC zorgt ervoor dat de persoonsgegevens in vertrouwen en veiligheid gewaarborgd worden.
8.2 RCC heeft hiervoor organisatorisch, technisch en fysiek passende maatregelen getroffen.

9. Toegang tot persoonsgegevens

9.1 Als de klant toegang wenst tot de opgeslagen informatie of om persoonsgegevens wenst te verbeteren en/of aan te passen, kan er contact opgenomen worden via info[at]rotterdamcharityclub.nl.


Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u contact opnemen door een mailtje te sturen naar info[at]rotterdamcharityclub.nl.

blijf op de hoogte

Schrijf je in voor nieuws